Adok-kapok szívesen

A többnyire tárgyakra szorítkozó börzék mellett egyre nagyobb teret nyer a nem tárgyiasult, szolgáltatásban mért segítség. Csereberélni végtére szívességet is lehet. Ezek a közösségi, önsegítő rendszerek már jó ideje léteznek itthon, csak csendben, alig észrevehetően szerveződtek. Mára sok ezer ember tagja valamilyen kalákakörnek, cserekörnek, szívességbanknak, illetve közösségi önsegítő rendszernek (KÖR). A tárgyak minél tovább, minél több ember által történő használata nem csak közösségi élményeket nyújthat, hanem a hulladékcsökkentéshez is jelentősen hozzájárul. A legfontosabb jellemző azonban az, hogy a szívességek csereberéje kizárja a pénzt, vagyis az ilyen körökre nem hat a fogyasztási őrület, a forintosított érdemek és kivagyiság, a körök tagjai a tényleges szükségletekre alapoznak.

1983-ban indult el Kanadából a Local Exchange Trade System (LETS-Helyi Cserekereskedelmi Rendszer), amely az évek során nemzetközivé fejlődött, és ma már több ezer kalákört tömörít. Magyarországon a Talentum Kör 1996-os létrehozásával indult el a szélesebb körű önszerveződés. A szervezet a mai napig sikeresen működik, főleg a fővárosban és az agglomerációban élők tagjai. Számos helyi próbálkozás után, jelenleg a másik működő kezdeményezés a Suskások névre hallgat. Felvehetjük velük is a kapcsolatot, hogy pontosan megismerjük a szabályokat, és egy bizalomra épülő közösség tagjaivá válhassunk, de magunk is megpróbálhatunk ilyen társaságot szervezni.Sokoldalú barter

A kétoldalú csere az ősi korokig nyúlik vissza, a mostani szerveződések is a barteren alapulnak, de itt már sokoldalú cserekereskedelem folyik. A tagok levelezőlistán, hírlevélben, személyes találkozókon vagy telefonon kerülnek kapcsolatba egymással. Összegyűjtik az igényeket, és azt, hogy ki, mit tud felajánlani. Az üzlet megkötéséről értesíteni kell a központot, ahová ezután a „zöld pénzben” mért értékről csekket kell beküldeni.

Ez a fizetőeszköz nem lehet pénz, hanem egy mindenki által elfogadott közös elszámolási egység. Ebben mérik a közösség tagjainak nyújtott szolgáltatásokat, és cserébe ugyanilyen értékben vehetnek igénybe segítséget a más tagoktól. Amennyiben a kettő éppen nem áll arányban, akkor sem kerül kamatozó adósságba az, aki kevesebbet nyújtott, csak annyit jelez, hogy a későbbiek folyamán – amikor lehetőség adódik – egyenlítenie kell bármely tagnak nyújtott szolgáltatással.

A fizetőeszközről

Az elszámolási egység nem inflálódik, vagyis nem tud önálló életre kelni. Értékét nem lehet kamatemelésekkel és -csökkentésekkel manipulálni. A fizetőeszköz pusztán arra szolgál, hogy többoldalú cserét lehessen vele lebonyolítani. A közösségen kívül nincs értéke, ezért a körön belül marad a tudás és a munka. A kalákakörökben lehet részlegesen pénzben fizetni, például szállításnál a benzint, a sofőr szolgálatait pedig zöld pénzben. A gond valójában nem a pénzzel van, hanem azzal, hogy nem számít tényleges értékmérőnek.

Jó közösséghez tartozni

A cserekörök előnye az emberi kapcsolatok, a bizalom épülése, ami egy elszigetelő rendszerben, atomizált társadalomban létfontosságú. A szívességbankok segítik, hogy a helyi közösségek újra magukra találjanak, hogy a helyi termelés megerősödjön, és a helyi vagyon ne vándoroljon el.

Ezzel a modellel a sok helyütt gátló tényezőként felmerülő pénzhiányt is ki lehet küszöbölni, lehetségessé válik olyan szolgáltatások igénybevétele, amelyeket egyébként lehet, hogy nem tudnánk megfizetni.

A cserebere tárgyai mellett a tagoknál felhalmozódott tudás, szakértelem és az egyéni tehetség mind teljesebb kihasználása hatékonnyá teszi a rendszert. A munkanélküliek, a nyugdíjasok számára értelmes elfoglaltságot, munkalehetőséget biztosít, amiért nem klasszikus bért kapnak. Azoknak is sokat jelent, akik egyszerűen csak nem találják a helyüket a világban, és egy közösséghez szeretnének tartozni, hiszen itt bizalomra és kölcsönös megbecsülésre épül minden. Sokan akkor jönnek rá rejtett képességeikre, amikor szívességi alapon olyan munkát vállalnak el, amiben soha nem próbálták még magukat.

A helyi cserekörökben hulladékcsökkentési szempontból a tárgyak és szolgáltatások hatékonyan forognak, hiszen előbbiek nem válnak rögtön hulladékká, hanem a cserekörökön keresztül újabb és újabb tulajdonosnál töltik be funkciójukat. A szolgáltatások cserepiaca pedig azért hatékony, mert valós igényekre épül, nem a marketing gerjeszti az igényt, ezáltal a felesleges, túlzott fogyasztással járó hulladéktermelést is elkerüli. Ez a fajta rendszer egy fenntarthatóbb, környezettudatosabb életmódot eredményez, nincsen távoli pontokra történő szállítás, raktározás, nem vesznek részt benne közvetítők, itt ember találkozik az emberrel.

 

 

 

 

 

Legfrissebb hírek

 • Nemzetközi Duna-nap

  2012.06.28. 00:12:00 - Tovább

 • Mozdulj, Mama!

  2012.06.27. 23:56:15 - Tovább

 • Összefogás a környezetért

  2012.06.21. 21:03:15 - Tovább

 • 7 tipp a gazdaságos utazáshoz

  2012.06.20. 15:28:49 - Tovább

Trendizöld.hu